CEF+ SATIŞ VE PAZARLAMA PLANLAMA

Bu süreç, hizmetlerimizin en önemli aşamasıdır!

Projenin kimliğinin ortaya çıktığı bu süreçte tüm hazırlıkların senkronize bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu hususta, ''PUSULA'' adını verdiğimiz iş planı oluşturarak işe başlıyoruz. Biz işimizi, sizler de bizi takip edebiliyorsunuz. Tüm işler zaman ve hedef odaklı yaklaşım ile pusulaya yerleşiyor.


 • Fizibilite çalışmaları
 • Bölge gerçekleri, piyasa ve rakip analizleri
 • Bölgede ihtiyaçların ve müşteri beklentilerinin ortaya konması
 • Hedef kitle tanımlaması
 • Projenin hikayesinin ve ‘motto’sunun oluşturulması
 • Projenin kimliğinin oluşturulması –Hedef kitle –Proje karması –Pazardaki konumu –İçerik
 • Mimari, iç mimari brief hazırlanması
 • Proje mimari ve iç mimari süreçleri takibiyle satış pazarlama planlamasına uygun bir proje ortaya konması
 • Ortaya çıkan proje özelinde hasılat ve tüm projeksiyonlarının hazırlanarak raporlanması
 • Şerefiyeli fiyat listelerinin oluşturulması
 • Satış ofisi ve örnek ünitelerin hazırlanması
 • Ofis işletme ve pazarlama bütçe planlama çalışmaları
 • İhtiyaç listeleri ve satın alma süreçlerinin planlanması ve takibi
 • CRM programı uygulama ve raporlamalarının belirlenmesi
 • Satış ofisinde kullanılacak tüm materyal ve demirbaşların, teknik teçhizat donanımın tedarik süreçleri, takibi
 • Satış ofislerinde kullanılacak tüm matbu form ve evrakların hazırlanması (sözleşme, sözleşme ekleri, yönetim planı vb.)
 • Medya planlamasının oluşturulması ve tüm reklam çalışmalarının ajanslar nezdinde takibi (reklam, pr, sosyal medya, dijital medya ajansları vb. )